W Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Seniora i Święta Pracowników Socjalnych, które urozmaicił swoim występem zespół wokalny Fantazja z kamieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W spotkaniu wzięły udział władze Starostwa. Odśpiewano „sto lat” i dla wszystkich był słodki poczęstunek – duży tort.

Zespół Fantazja przedstawił krótki program  poświęcony Świętu Odzyskania Niepodległości, a w drugiej części członkowie Fantazji zaśpiewali kilka okolicznościowych piosenek, do śpiewania których włączyli się pensjonariusze i pracownicy. Zabawa była super, a wszyscy byli bardzo zadowoleni.

UTW Kamień Pomorski