018

Spotkania opłatkowe są okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. Życzliwa i rodzinna atmosfera towarzyszyła spotkaniu wigilijnemu strażaków, które odbyło się w czwartkowe popołudnie 22 grudnia br.  w Południowym Skrzydle Pałacu w Stuchowie.

W spotkaniu i wspólnym kolędowaniu uczestniczyły delegacje z jednostek OSP Gminy Świerzno.  Wśród zaproszonych gości na uroczystość przybyli Wójt Gminy Świerzno Krzysztof Atras, Sekretarz Emilia Szczeblewska, druh Stefan Waszczuk honorowy członek Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych, ks.  Rafał Stęszewski oraz ks. Paweł Obręczarek.

Przybyłych gości przywitał Prezes Zarządu Gminnego OSP Ryszard Ciślak, który podsumował mijający rok oraz złożył serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne. Wójt Krzysztof Atras podziękował strażakom za ofiarną pracę, za trud i ryzyko, jakie podejmują  w ochronie życia i mienia ludzkiego. Życzył wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, wytrwałości, męstwa i satysfakcji z pełnionej funkcji strażaka.

Następnie dzielono się opłatkiem. Wszyscy składali sobie życzenia świąteczno-noworoczne. Spotkanie zakończyło się tradycyjną wigilijną kolacją.

UG Świerzno