Nie Jarosław Specjalski, a Beata Mazur pokieruje nowo powołaną spółką, która zajmie się prowadzeniem szpitala. W ub. wtorek w Starostwie podpisano umowę na utworzenie spółki , której zadaniem będzie prowadzenie zakładu leczniczego – Szpitala św. Jerzego oraz Przychodni Specjalistycznych zlokalizowanych w Kamieniu Pomorskim.

„29 grudnia 2020 roku została podpisana umowa na utworzenie spółki pod nazwą: Szpital w Kamieniu Pomorskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której zadaniem będzie prowadzenie zakładu leczniczego – Szpitala św. Jerzego oraz Przychodni Specjalistycznych zlokalizowanych przy ulicy Szpitalnej 10 w Kamieniu Pomorskim.

Decyzja w tej sprawie zapadła 23 listopada 2020 roku, kiedy to uchwałą nr XVIII/125/2020 Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim wyraziła zgodę na utworzenie spółki. W imieniu Powiatu Kamieńskiego umowę podpisał pan Józef Malec Starosta Kamieński oraz pani Joanna Piwińska Wicestarosta Kamieński przy udziale Kancelarii Prawnej Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka partnerska ze Szczecina. Nowo powołaną spółką, która zajmie się prowadzeniem szpitala pokieruje pani Beata Mazur Prezes spółki, która była również obecna przy podpisaniu umowy.” – czytamy w komunikacie Starosty.

Nowo powołaną spółką nie pokieruje Jarosław Specjalski, który według naszych informacji nie podpisał zaproponowanej przez Zarządu umowy, a Beata Mazur – niegdyś związana z wolińskim bankiem.