Czarne chmury zbierają się nad Społeczną Szkołą Podstawową w Ładzinie. Funkcjonująca od 17 lat placówka, do której rokrocznie uczęszcza około 100 uczniów zarządzana przez Stowarzyszenie została postawiona w stan likwidacji. Swojej złości nie kryją kontaktujący się z nami rodzice, którzy o sprawie dowiedzieli się jako ostatni. 

Społeczna Szkoła Podstawowa w Ładzinie, to placówka niepubliczna zarządzana przez Stowarzyszenie. Do szkoły uczęszczają w większości dzieci, których rodzice zdecydowali się na rezygnację ze szkół w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Wszystko wskazuje na to, że po 17 latach to się zmieni. W ub. czwartek Zarząd Stowarzyszenia na spotkaniu z rodzicami poinformował, zapadła decyzja o likwidacji placówki.

Od dwóch lat było bardzo ciężko, choć do tej pory dawaliśmy radę. Nie posiadamy środków na bieżącą działalność, na płace, na utrzymanie budynku. To nie jest tak, że nam się znudziło, że nam się już nie chce. Rodzice są przerażeni tym co może się zadziać. Byliśmy w trudnej sytuacji, ale zawsze była jakaś nadzieja, że będzie lepiej. Wzrosła płaca minimalna, co bardzo nas ubodło. Nie mieliśmy środków na przyznanie wszystkim podwyżek. Jednak nie możemy doprowadzić do sytuacji, w której nauczyciel niezależnie od stażu zarabia tyle samo. Wcześniej udawało nam się uzbierać pieniądze, teraz zaczyna ich brakować. My jako stowarzyszenie ręczymy własnym majątkiem. Wszystko rozbija się o finanse. Po reformie dołożono nam 7 i 8 klasę, to nie są aż takie pieniądze, aby pokryć całkowity koszt zatrudnienia nauczycieli przedmiotowych. Jest to dla nas ciężka sytuacja, choć ten Zarząd od lat robił tyle co mógłmówi w rozmowie z naszą redakcją Teresa Wilkowiecka. 

Rodzice są zaskoczeni i nie ukrywają żalu, ponieważ jak podkreślają do tej poru Zarząd nie informował ich o możliwych problemach. – Wygląda to tak, jakby nawet nikt nie chciał podjąć próby znalezienia rozwiązania problemu – mówi jeden z rodziców. Teraz z problemem jaki powstał w Ładzinie będzie musiała zmierzyć się gmina. 9 marca ma odbyć się spotkanie z Burmistrzem Wolina.

Mimo, że szkoła w Ładzinie nie jest zarządzana przez gminę, to jestem mocno zaniepokojona sytuacją i sygnałami, które otrzymałam od rodziców. Sami rodzice są zszokowani postawą Zarządu Stowarzyszenia, które szkołą kieruje. Rodzice zwrócili się do mnie o spotkanie w tej sprawie, ponieważ przede wszystkim boją się o dalszą edukację swoich dzieci. Wyrazili obawę, że jeśli Zarząd Stowarzyszenia rzeczywiście szkołę zlikwiduje, to dzieci zostaną pozbawione możliwości kontynuowania nauki. Oczywiście sprawa jest bardzo poważna i będziemy z rodzicami na ten temat rozmawiać ale już z tego miejsca chcę wyraźnie podkreślić, że żadne dziecko w naszej gminie nie zostanie pozbawione możliwości kontynuowania nauki. Mamy 5 bardzo dobrych szkół w gminie i dla każdego dziecka będzie miejsce – zapewnia Burmistrz Ewa Grzybowska.