Po raz drugi,  wyjątkowa przygoda teatralna, mogła się zdarzyć dzięki nawiązanej współpracy z Wiesławem Łągiewką –  Aktorem Teatru Polskiego w Szczecinie ( I reżyser spektaklu) i Elżbietą Kisielińską – Baranowską z Przybiernowa ( II reżyser, autorka scenariusza i  scenografii). W dniu 23.02. 2020,   sala w GOKiS w Golczewie  wypełniła się po brzegi, przybyli mieszkańcy z  Gminy Golczewa, Przybiernowa i Nowogardu. 

Swoją obecnością wydarzenie zaszczycili:  Józef Malec Starosta Kamieński, Maciej Zieliński  – Burmistrz Golczewa, Andrzej Swatowski – Zastępca Burmistrza Golczewa, Małgorzata Wójcik – Sekretarz Gminy Golczewa, Aneta  Wysoszyńska – Dyrektor z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie, Józefa Szukalska – Instruktor wraz z Członkami Teatru „Piąte Koło” z Nowogardu, Radni i Sołtysi z Gminy Golczewa, Koleżanki i Koledzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Golczewa, Przybiernowa i Nowogardu. 

Pomysł na warsztaty teatralne zrodził się w marcu 2019r. Po uzyskaniu dofinansowania na projekt pt. „Uniwersytecki Klub Seniora w Kawiarence atrakcji”, rozpoczęliśmy w maju 2019 warsztaty teatralno- muzyczne, ćwicząc dykcję, wymowę, ruch sceniczny, pracując nad autoprezentacją i interpretacją scenariusza.

Przygotowania do wystawienia „sztuki” w Przybiernowie i w Golczewie  dostarczyły niezapomnianych emocji. Wspólna zabawa w teatr uświadomiła iż  marzenia, chęć działania, należy zrealizować jeśli tylko nadarzy się taka okazja.
Dziś wiemy, to był swoisty bon na aktywność, który mógł wpłynąć na wzrost poczucia własnej wartości, pewności siebie w kontaktach społecznych na postrzeganie seniorów w środowisku jako grupę, która oprócz radości tworzenia, rozwija pasje i satysfakcję z twórczych działań. 

Akcja przedstawienia rozgrywa się w Sanatorium, są sceny kuracjuszy u lekarza, towarzyskie, taneczne i wokalne.
W spektaklu udział wzięli słuchacze UTW z Golczewa i Przybiernowa, którzy wcielili się w ciekawe role m.in. :
Dorota Stróżyńska – DJ Papużka
Barbara Błądzińska – Pomocnik I i solo śpiew
Krystyna Słomczewska – Pomocnik II i solo śpiew
Kuracjusze Sanatorium: – Maria Sadłocha, Elżbieta Kisielińska-Baranowska, Izabela Tesarska, Stanisława Podsiadłowska, Renata Dobrowolska, Helena Włodarczyk, Teresa Kamińska, Elżbieta Wrzesińska, Marianna Michalak, Barbara Wypych – babcia, Maria Sadłocha – wnuczek
Lekarz sanatoryjny: – Renata Dobrowolska
Pacjenci: – Helena Włodarczyk, Izabela Tesarska, Marianna Michalak, Teresa Kamińska, Teresa Górna (wdowa)
Recytatorzy: – Janina Kołodzińska, Teresa Górna
„Aktywny senior” – piosenka w wykonaniu wszystkich artystów (zasłyszane i opracowane przez – Elżbietę Kisielińską-Baranowską)
„Starość Ci wszystko wybaczy” – piosenka w wykonaniu Barbary Błądzińskiej i Krystyny Słomczewskiej (motyw z piosenki Hanki Ordonówny)
Oprawa muzyczna – akordeon – Andrzej Konieczny
Choreografia i ruch sceniczny – Regina Mąkowska
Światła – Zbigniew Kamiński
Dźwięk – Aleksandra Jankowska
Inspicjent – Renata Chrystoph

Na zakończenie dedykujemy  słowa śpiewanej piosenki:
Czas płynie szybko jak rzeka.
Pamiętaj o haśle człowieka….
Kto daje dobro drugiemu
Radość też sobie samemu.
Aktywny senior to ja,
Ze śmiercią w ruletkę gram
Ster życia trzymam w swej dłoni,
Zbyt szybko mnie nie dogoni.
Aktywny Senior to ja,
Aktywny Senior to ty,
Aktywny Senior to my,
Nie wdziera się złość w nasze sny! La, la, la….

Zapraszamy przy tej okazji  do kolejnych miłych spotkań teatralnych,  premierowych i popremierowych na trasie Województwa Zachodniopomorskiego. Liczymy,  iż to wyjątkowe wydarzenie,  kończące karnawał 2020, zostanie w naszej pamięci. 

Dziękujemy w imieniu grupy teatralnej za  pomoc w organizacji przedsięwzięcia – pracownikom GOKiS w Golczewie, oraz za  karnawałowe pączki z cukierni Pana Wiesława Żelka z Kamienia Pomorskiego. Premiera spektaklu odbyła się w dniu 21 listopada 2019r. w Gminnym Centrum Kultury w Przybiernowie. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

Opracowanie i foto –  Janina Kołodzińska – Prezes UTW w Golczewie
Foto – Franciszek Karolewski z Nowogardu.