Wyjątkowa przygoda teatralna, mogła się zdarzyć dzięki nawiązanej współpracy z Wiesławem Łągiewką – Aktorem Teatru Polskiego w Szczecinie (tym razem w roli reżysera) i Elżbietą Kisielińską – Baranowską z Przybiernowa – współreżyseria, autorką scenariusza i scenografii.

Sala GCK w Przybiernowie wypełniła się po brzegi, przybyli mieszkańcy z Przybiernowa i Golczewa. Swoją obecnością zaszczyciła również Pani Lilia Ławicka – Wójt Gminy Przybiernów, Pan Andrzej Swatowski – Zastępca Burmistrza Golczewa, oraz Pani Małgorzata Wójcik – sekretarz Gminy Golczewo, koleżanki i koledzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Golczewa i Przybiernowa.
Pomysł na warsztaty teatralne zrodził się w marcu br. i po uzyskaniu dofinansowania na projekt pt. „Uniwersytecki Klub Seniora w Kawiarence atrakcji”, mogliśmy w maju br. rozpocząć warsztaty teatralno- muzyczne, ćwicząc dykcję, wymowę, ruch sceniczny, pracując nad autoprezentacją i interpretacją scenariusza.

Akcja przedstawienia rozgrywa się w Sanatorium, są sceny kuracjuszy u lekarza, towarzyskie, taneczne i wokalne.
Przygotowania do premiery spektaklu dostarczyły niezapomnianych emocji. Wspólna zabawa w teatr uświadomiła występującym, że jeśli masz marzenie to nie należy tłumić, a zrealizować jeśli tylko nadarzy się taka okazja.
Dziś wiemy, to był swoisty bon na aktywność, który mógł wpłynąć na wzrost poczucia własnej wartości, pewności siebie w kontaktach społecznych na postrzeganie seniorów w środowisku jako grupę, która oprócz radości tworzenia, rozwija pasje, zyskując tym samym satysfakcję z twórczych działań.

W spektaklu udział wzięli słuchacze UTW z Golczewa i Przybiernowa, którzy wcielili się w ciekawe role m.in. :
Dorota Stróżyńska – DJ Papużka
Barbara Błądzińska – Pomocnik I i solo śpiew
Krystyna Słomczewska – Pomocnik II i solo śpiew
Kuracjusze Sanatorium: – Maria Sadłocha, Elżbieta Kisielińska-Baranowska, Izabela Tesarska, Stanisława Podsiadłowska, Renata Dobrowolska, Helena Włodarczyk, Teresa Kamińska, Elżbieta Wrzesińska, Marianna Michalak, Barbara Wypych – babcia, Maria Sadłocha – wnuczek
Lekarz sanatoryjny: – Renata Dobrowolska
Pacjenci: – Helena Włodarczyk, Izabela Tesarska, Marianna Michalak, Teresa Kamińska, Teresa Górna (wdowa)
Recytatorzy: – Janina Kołodzińska, Teresa Górna

„Aktywny senior” – piosenka w wykonaniu wszystkich artystów (zasłyszane i opracowane przez – Elżbietę Kisielińską-Baranowską)
„Starość Ci wszystko wybaczy” – piosenka w wykonaniu Barbary Błądzińskiej i Krystyny Słomczewskiej (motyw z piosenki Hanki Ordonówny)
Oprawa muzyczna – akordeon – Andrzej Konieczny
Choreografia i ruch sceniczny – Regina Mąkowska
Światła – Zbigniew Kamiński
Dźwięk – Aleksandra Jankowska
Inspicjent – Renata Chrystoph

Na zakończenie niech towarzyszą nam wszystkim słowa śpiewanej piosenki:
Czas płynie szybko jak rzeka.
Pamiętaj o haśle człowieka….
Kto daje dobro drugiemu
Radość też sobie samemu.
Aktywny senior to ja,
Ze śmiercią w ruletkę gram
Ster życia trzymam w swej dłoni,
Zbyt szybko mnie nie dogoni.
Aktywny Senior to ja,
Aktywny Senior to ty,
Aktywny Senior to my,
Nie wdziera się złość w nasze sny! La, la, la….

Dziękujemy za ciepłe recenzje, gratulacje, kwiaty i uściski. Zobowiązani z satysfakcją zapraszamy na spektakl, który zostanie powtórzony w Golczewie w lutym 2020. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

Opracowanie i foto Janina Kołodzińska