W upalne, sobotnie popołudnie, 8 sierpnia 2020 r. w dworku w Mechowie odbyła się II edycja koncertu Śpiewające ogrody. Organizatorami tego wydarzenia było Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Golczewskiej i Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim. Gospodarz mechowskiego dworku, pan Ireneusz Krzyżanowski, przywitał znamienitych gości, a wśród nich posła na Sejm Rzeczypospolitej Artura Łąckiego, Starostę Kamieńskiego Józefa Malca, Burmistrz Golczewa Macieja Zielińskiego, Zastępcę Burmistrza Andrzeja Swatowskiego.

Pani Maria Kozieło odczytała list gratulacyjny, od posła na Sejm RP Jarosława Rzepy, w którym to pogratulował gospodarzowi obiektu niezwykłego wydarzenia kulturalnego, jakim są Śpiewające ogrody w dworku w Mechowie.

W przeddzień koncertu, w pałacowych ogrodach rozgościli się malarze – artyści wraz ze swoimi sztalugami, płótnami i barwnymi paletami, utrwalali na płótnach urokliwe zakątki tego niezwykłego miejsca. Powstałe prace poplenerowe były ozdobą ogrodów i zostały wylicytowane przez gości w trakcie przerwy muzykujących zespołów. Inauguracją koncertu był nowy wiersz pani Janiny Szelc – Mimo wszystko, która specjalnie napisała go i przedstawiła na II edycji Śpiewających ogrodów.

W tegorocznym muzykowaniu prezentowały się zespoły: StuchowiankiChór Świerzno ŚpiewaZespół Domysłów, Zespół Śpiewające Golczewo przy SPZG, Zespół Maliny przy UTW w Golczewie oraz solistka Alicja Krzyżanowska.

Całe przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki ogromnej pracy jaką włożyli członkowie SPZG. Za poświęcony czas, trud i wysiłek należą im wielkie podziękowania. Środki na projekt Śpiewające ogrody zostały pozyskane w ramach programu marszałkowskiego Społecznik 2019 – 2020.

Ta wyjątkowa impreza została również wsparta przez Naszych Darczyńców. Wyrazy serdecznego podziękowania kierujemy do Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, Pani Pauliny Kloch z firmy Polbet z Mechowa, Pana Wiesława Żelka właściciela Piekarni – Ciastkarni Żelek z Kamienia Pomorskiego, Państwa Marii i Marka Chodoniów, Państwa Aldony i Tomasza Kaczmarków, Panów: Kazimierza Krzyżanowskiego, Piotra Łepkowskiego, Tadeusza Błaszczyka, Romana Bemsza, Ryszarda Cieślikiewicza, Tomasza Łukowskiego.

Szczególne podziękowania należą się również Pracownikom Urzędu Gminy w Golczewie za pomoc przy pisaniu projektu oraz Dyrektorowi ZSP w Golczewie za udostępnienie sprzętu nagłaśniającego.

Organizatorzy