Urząd Miejski w Międzyzdrojach informuje, iż z przyczyn osobistych, mandat Sołtysa Lubina Artur Kubasik. Z Burmistrz Międzyzdrojów, po zasięgnięciu opinii Rady Sołeckiej, =wyznaczył Pana Roberta Osińskiego do pełnienia funkcji Sołtysa Lubina do czasu wyborów nowego Sołtysa.

Wybory nowego sołtysa zostaną przeprowadzone w dniu 4 marca 2020 roku o godz.18.00 w świetlicy wiejskiej „Wiklina” przy ul. Turkusowej 26 w Wapnicy.