Mimo wakacyjnej przerwy, 24 słuchaczy kamieńskiego UTW zapisało się do  udziału w zajęciach w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych.  Środki na zajęcia udało się pozyskać przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo w rozwoju” z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz z budżetu gmin . Do projektu przystąpiła gmina Wolin, Golczewo, Świerzno, Kamień Pomorski, Dziwnów i Międzyzdroje . Projekt pod hasłem ”Aktywność seniorów kluczem do sukcesu”  jest  realizowany w okresie od lipca do grudnia 2016r., a w jego ramach przygotowano kompleksową ofertę różnorodnych i systematycznych działań dla seniorów, takich jak: zajęcia rękodzielnicze, ruchowe i taneczne, warsztaty teatralno- wokalne, wyjazdy na basen, do filharmonii, teatru lub opery, wizyta w Muzeum w Wolinie i w Skansenie Słowian i Wikingów  oraz wykłady o tematyce dotyczącej bezpieczeństwa, zdrowia i pierwszej pomocy. Dla uczestników projektu zajęcia są bezpłatne.

UTW Kamień Pomorski