Drodzy siostry i bracia w Chrystusie to już kolejne nasze słowo Na Niedziele do którego przeczytania i rozważenia serdecznie was zachęcam.

Papież Leon XIII tak tak, ten od encykliki społecznej Rerum Novarum, która stała się hitem jego epoki. Ten papież tak bliski człowiekowi i społeczeństwu w którym żył. Ten papież tak miłujący życie i zachwycający się pięknem stworzenia pod herbem papieskim umieścił inskrypcje: Omnia restaurare in Christe- Wszystko odnowić w Chrystusie.

Siostry i bracia. Żyjemy dzisiaj w świecie jeansów i T-shirt, w świecie którym zgubiliśmy już tyle ideałów i wartości, że trudno to nawet zliczyć. A co najistotniejsze żyjemy w świecie, w którym zapomnieliśmy o godności jaką obdarzył nas Chrystus. Nasuwa się zatem pytanie. Czy możliwe i wykonalne są słowa, które wypisał nas swojej tarczy herbowej Leon XIII. Czy można dziś odnowić wszystko w Chrystusie? Gdy wyrwiemy się z letargu z uśpienia. Gdy przypomnimy sobie o naszej chrześcijańskiej godności do której powołał nas Chrystus i za którą oddał życie. Wówczas te słowa z inskrypcji staną się możliwe do tego by realizować je naszym życiem.

Siostry i bracia. Dziś Chrystus zwraca nam uwagę na to co doskonale ujął w swojej mowie z 1900 roku św Leon XIII ” Dość już się nasłuchał tłum o tym , co zowie się prawami człowieka niech że usłyszy teraz o Prawach Boga.” Omnia restaurare in Christe.

Ks. Leszek Tokarzewski