Uwaga kierowcy planujący podróż droga 106. Na odcinku pomiędzy Niemica a Golczewem doszło do rozlania substancji ropopochodnej. 

Utrudnienia zaczynają się już od ronda w centrum Golczewa do miejscowości Niemica. Sytuacje na miejscu zabezpieczają strażacy z Golczewa.

Plama ma zostać usunięta przez Zarząd Dróg. Strażacy apelują o zdjęcie nogi z gazu!