O 10-proc. podwyżce składek na ZUS dla przedsiębiorców informuje „Dziennik Gazeta Prawna”. To efekt ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która rzuca osobom prowadzącym działalność gospodarczą obowiązek zadeklarowania konkretnej kwoty na ubezpieczenia emerytalne oraz rentowe.

Nie może być jednak ona niższa, niż 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – a te w przyszłym roku wzrośnie. W 2019 roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło 4765 złotych, a w przyszłym wyniesie 5227 złotych. Wynika to m.in. z podwyżki pensji minimalnej, która została zaplanowana na przyszły rok.

Co to oznacza dla przedsiębiorców? Podwyżkę składki na ZUS – o 9,7 proc. W przeliczeniu na złotówki składka wzrośnie z 975 złotych do 1069 złotych. A to kwota bez składek zdrowotnych, których wysokość będzie znana dopiero w styczniu 2020 roku.

Wysokość poszczególnych składek na ZUS w przypadku osób zatrudnionych na umowie o pracę jest wyliczana na podstawie średniego wynagrodzenia w danym roku. Składki na ubezpieczenie emerytalne wynosi 19,52 proc. podstawy, rentowe – 8 proc., a chorobowe – 2,54 proc. Natomiast wysokość ubezpieczenia wypadkowe jest zmienne w zależności od wykonywanego zawodu.

Rząd jednak przygotował prezent dla małych firm. 320 tys. mniejszych przedsiębiorców skorzysta z tzw. małego ZUS-u, czyli niższych składek. Warunkiem są przychody nieprzekraczające 120 tys. złotych i dochody nieprzekraczające 72 tys. złotych.

Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców na rok 2020

  • Składka emerytalna – 612,19 zł (wzrost o 54,11 zł w porównaniu z rokiem 2019 r.)
  • Składka rentowa – 250,90 zł (wzrost o 22,18 zł)
  • Składka chorobowa – 76,84 zł (wzrost o 6,79 zł)
  • Składka wypadkowa – 52,37 zł (wzrost o 4,62 zł)
  • Składka na Fundusz Pracy – 76,84 zł (wzrost o 6,79 zł)