Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim, po długiej przerwie spowodowanej epidemią Covid-19, wznawia działalność siłowni. Już od 16.06.2020 dla wszystkich zainteresowanych otwarta zostaje siłownia na Hali Widowiskowo- Sportowej w dotychczasowych godzinach funkcjonowania tj. od 8.00-21.00 w dni powszednie i od 10.00-17.00 w soboty. Dodatkowo przywrócona zostaje możliwość korzystania z sali gimnastycznej na zajęcia fitness oraz z sauny.

Dzięki kolejnemu etapowi przywracania infrastruktury sportowej w związku z wystąpieniem stanu epidemii, po otwartych we wcześniejszych etapach infrastrukturze zewnętrznej (boiska i korty) oraz pomieszczeniach hali sportowej i sali gimnastycznej, otwarcie siłowni oznacza przywrócenie możliwości prowadzenia zajęć na wszystkich obiektach i w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim.

Nadal osoby korzystające z obiektów sportowych i rekreacyjnych obowiązywać będą obostrzenia w związku z procedurą Covid-19 m.in. zachowania dystansu społecznego (min. 2 m. odległości między osobami ćwiczącymi), ograniczenie liczby uczestników wydarzeń sportowych i rekreacyjnych do 150 osób przy jednoczesnym zakazie udziału publiczności, czy nakaz dezynfekcji rąk i sprzętu.

Dlatego m.in. na siłowni zmniejszona została liczba sprzętów do ćwiczenia oraz wprowadzone zostały 15 minutowe przerwy techniczne w odstępie co dwie godziny na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji pomieszczeń. To nie koniec dobrych wiadomości – karnety wykupione przed wprowadzeniem stanu epidemii utrzymują swoją ważność a na osoby powracające do ćwiczeń po dłuższej przerwie czeka odnowione wnętrze siłowni. Zapraszamy

MOSiR Kamień Pomorski