Zakładamy, że czternastą emeryturą otrzyma ok. 9,1 mln osób. Zdecydowana większość, bo aż 7,9 mln osób – otrzyma wypłatę w pełnej wysokości – poinformowała PAP minister rodziny Marlena Maląg. Planowany termin wypłaty „czternastek” to listopad.

Projekt ustawy w zakresie czternastej emerytury został przyjęty przez Radę Ministrów i obecnie znajduje się w Sejmie. We wtorek ma się nim zająć Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. Jeżeli projekt uzna akceptację większości sejmowej, 14. emerytura zostanie wypłacona w listopadzie – wskazała szefowa MRiPS.

Zgodnie z projektem ustawy, pełną czternastą emeryturę, w wysokości minimalnej emerytury, otrzymają emeryci i renciści pobierający świadczenie w wysokości nieprzekraczającej 2900 zł brutto. W przypadku emerytów i rencistów pobierających świadczenie w wysokości powyżej 2900 zł, stosowana będzie zasada „złotówka za złotówkę”, a więc czternasta emerytura będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia ponad 2900 zł.

Zakładamy, że czternastą emeryturą otrzyma ok. 9,1 mln osób. Zdecydowana większość, bo aż 7,9 mln osób – otrzyma wypłatę w pełnej wysokości. Na wypłatę tzw. czternastych emerytur rząd przeznaczył ok. 11,4 mld złotych – przekazała Maląg.

Dodała, że czternasta emerytura zostanie wypłacona z urzędu w terminie wypłaty listopadowych świadczeń. W wyjątkowych sytuacjach świadczenie będzie wypłacone w grudniu 2021 roku – w przypadku świadczeń i zasiłków przedemerytalnych – oraz w styczniu 2022 roku – w przypadku okresowo co kwartał wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników – zaznaczyła minister rodziny.