Rzecznik Prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie uspokaja – Cała sytuacja jest opanowana i pod nadzorem Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach.

Chodzi o jeden z ośrodków w Rewalu, w którym została wprowadzona kwarantanna w związku z potwierdzonym zachorowaniem COVID – 19. – W kwarantannie przebywa ok. 50 osób i są one w pełni zabezpieczone i odizolowane od pozostałych osób. Wszystkie osoby z bezpośredniego kontaktu zostały objęte kwarantanną i nie stanowią zagrożenia dla pozostałych osób przebywających w ośrodku. Przypominam, że w kwarantannie przebywają osoby zdrowe, które miały lub mogły mieć kontakt z osobą zakażoną. Wszystkie te osoby, będą miały wykonane badania i po uzyskaniu ujemnych wyników zostaną zwolnione z odbywania kwarantanny. Ośrodek wdrożył swoje procedury dot. postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia korona wirusem – informuje Małgorzata Kapłan, rzecznik prasowy WSSE w Szczecinie.