Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie pozyskał środki finansowe na doposażenie sali przy remizie OSP w Golczewie. Umowa zawarta została pomiędzy Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Koszalinie, a Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Golczewie. W ramach projektu zostaną zakupione m.in. krzesła, stoły, parawany sceniczne, mikrofony oraz wieszaki szatniowe. Podsumowaniem zadania będzie organizacja już tej jesieni wydarzenia animacyjnego. Szczegóły wkrótce na naszym profilu społecznościowym.

Nowy sprzęt, który podczas sezonu letniego zostanie zainstalowany w sali przy remizie strażackiej w Golczewie, ułatwi organizacje wielu wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych stowarzyszeniom, lokalnym grupom społecznym i instytucjom. Partnerami przedsięwzięcia są: Gmina Golczewo, Ochotnicza Straż Pożarna w Golczewie oraz Stowarzyszenie Dla Gminy Golczewo. Łączna wartość projektu, który jest finansowany w 100%, to kwota 21.500,00 zł. 

Zadanie pn. „Zakup wyposażenia do sali przy remizie OSP w Golczewie na cele kulturalno-rekreacyjne” realizowane jest dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”. Projekt „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.