Kolejna inwestycja w Gminie Golczewo została ukończona. Szkoła Podstawowa w Wysokiej Kamieńskiej, dzięki uzyskanemu dofinansowaniu zyskała nową stolarkę okienną oraz sprzęt sportowy. 

Projekt pn. „Wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej oraz doposażenie w sprzęt sportowy”, uzyskał dofinansowanie w wysokości 19.000,00 zł.

Jak informują urzędnicy, celem zadania jest polepszenie warunków użytkowania sali w szkole, zwiększenie aktywności uczniów poprzez uczestnictwo w zajęciach wychowania fizycznego, a tym samym poprawienie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży korzystających z obiektu.

Poprawa stanu technicznego budynku pozwoli na wykorzystanie sali gimnastycznej nie tylko na potrzeby zajęć szkolnych, ale również na organizację zajęć pozalekcyjnych.