Gmina Wolin podała do publicznej wiadomości harmonogram odbioru odpadów komunalnych. Będzie on obowiązywał od września do grudnia 2020 roku na terenach miejskich, wiejskich, w nieruchomościach niezamieszkałych oraz obiektach turystycznych. Odbiorem nieczystości będzie zajmować się po raz pierwszy w gminie Wolin Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

Kliknij, aby zobaczyć pełen harmonogram dla Twojej ulicy / miejscowości

Harmonogram odbioru odpadów zamieszczony jest na stronie internetowej www.bip.wolin.pl oraz na stronie www.gminawolin.pl  w zakładce gospodarka odpadami komunalnymi.