Zasiłek opiekuńczy dla rodziców będzie przysługiwał również na dzieci powyżej 8 roku życia. Okres pobierania zasiłku zostanie wydłużony na cały czas trwania epidemii.

Po zamknięciu szkół, przedszkoli i żłobków w całej Polsce, uchwalona została specjalna ustawa, której przepisy wprowadziły tzw. dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców sprawujących opiekę nad dziećmi pozostającymi w domu. Szczegółowo o dodatkowym zasiłku opiekuńczym pisaliśmy tutaj.

Początkowo, placówki oświatowe zamknięte zostały na okres 14 dni i taki też okres zapisano w ustawie jako możliwy okres pobierania zasiłku. Już po tygodniu okazało się jednak, że z powodu epidemii, szkoły i przedszkola pozostaną zamknięte przynajmniej do Świąt Wielkiejnocy. W związku z tym, przepisy tzw. tarczy antykryzysowej wydłużają okres pobierania zasiłku opiekuńczego o dodatkowe 14 dni.

Co więcej, zgodnie z nowymi założeniami pakietu antykryzysowego, wprowadzony zostanie elastyczny mechanizm wydłużania okresu dla tego zasiłku. Do takiego wydłużenia nie będzie już bowiem wymagana zmiana ustawy, lecz będzie to należeć do uprawnień Rady Ministrów. Oznacza to zatem, że każde przedłużenie okresu zamknięcia szkół będzie powodować automatyczne wydłużenie prawa do pobierania zasiłku opiekuńczego.

W nowej wersji założeń do pakietu antykryzysowego znalazła się również wzmianka o „poszerzeniu kręgu osób uprawnionych do dodatkowego zasiłku opiekuńczego”.  Jak wynika ze słów Minister Rozwoju, Jadwigi Emilewicz, w nowej wersji przepisów zasiłek ma zostać rozszerzony na rodziców dzieci, które nie ukończyły 12 roku życia.