Samorządy znów muszą liczyć się z kolejnym zmniejszeniem swoich wpływów. Wszystko wskazuje na to, że wkrótce stracą pieniądze z opłat klimatycznej i uzdrowiskowej. Rząd planuje bowiem stworzenie nowego funduszu, który zasilą pieniądze turystów.

Ministerstwo Sportu chce stworzyć Centralny Fundusz Promocji Turystyki, do którego miałyby trafiać środki od turystów będące w tej chwili w dyspozycji niektórych samorządów. Rząd twierdzi, że dzięki temu pomysłowi turystyka w Polsce będzie mogła się lepiej rozwijać.

Opłata uzdrowiskowa, wynosząca ponad cztery złote, pobierana jest – jak sama nazwa wskazuje – na terenach wykazujących działanie lecznicze. Dziś opłatę klimatyczną pobierać można wyłącznie w miejscowościach, które mają szczególny walor klimatyczny, wypoczynkowy, turystyczny – występuje np. nad morzem i w górach. Naliczana jest od każdej rozpoczętej doby. Wynosi 2,22 zł od osoby. Rząd miałby też znaleźć sposób na skuteczniejsze jej egzekwowanie.