Do 12 grudnia mieszkańcy Pomorza Zachodniego mogą wybierać w internetowym głosowaniu inicjatywy obywatelskie, które otrzymają dofinansowanie ze środków Programu Społecznik 2019-2021. Jedno działanie możne zdobyć nawet 10 tys. zł. 

Do wyboru mamy łącznie 92 inicjatywy o zasięgu regionalnym oraz powiatowym. Głosujemy na jedną inicjatywę o zasięgu powiatowym (głosować może mieszkaniec zamieszkujący dany powiat) oraz na trzy inicjatywy o zasięgu regionalnym. Głosowanie odbywa się przez stronę internetową: https://pomorzezachodnie.wybiera.pl

O głos proszą młodzi podopieczni Akademii Piłkarskiej „Gryfa” Kamień Pomorski, którzy chcą zrealizować kolejne dwie inicjatywy obywatelskie z Programu Społecznik. Tak się stało musimy prosić o Państwa głosy na projekty: w sekcji zadania powiatowe:
150/RIO/SPOŁ/2020 – Piłkarski Turniej Pokoleń, w sekcji zadnia regionalne: 151/RIO/SPOŁ/2020 – Aktywne maluchy na wiosnę.

Ogłoszenie wyników nastąpi 10 stycznia 2020 r. Zwycięskie inicjatywy będą realizowane od 1 lutego do 31 lipca 2020 roku. Program Społecznik na lata 2019-2021 jest dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.