Ruszają kolejne konsultacje dotyczące budżetu obywatelskiego Gminy Golczewo na 2020 rok. Mogą w nich wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gminy. W tym roku samorząd planuje przeznaczyć na ten cel 120 tys. złotych.

Inicjatywa budżetu obywatelskiego w Gminie Golczewo cieszy się niemalejącym zainteresowaniem. Dlatego też w tym roku, do rozdzielenia jest łącznie 120 tys. złotych. Z tej puli 100 tys. złotych ma trafić na projekty inwestycyjne, natomiast 20 tys. stricte na realizację projektów społecznych. Maksymalna wartość jednego zgłoszonego projektu nie może przekroczyć kwoty 50 tys. zł (dla inwestycji) i 10 tys. zł (dla projektów społecznych).

Mieszkańcy mogą zgłaszać projekty na formularzu zgłoszeniowym, który jest dostępny do pobrania poniżej. Zgłoszenia będą przyjmowane od piątku 31 stycznia, do 14 lutego w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Golczewie, listownie pocztą tradycyjną lub przy użyciu poczty elektronicznej na adres: urzad@golczewo.pl. Każdy wniosek musi być poparty przez 5 mieszkańców go popierających.

<<< Formularz Zgłoszeniowy propozycji projektów >>> 
<<< Lista osób, popierających propozycję zadania >>>
<<< Zgłoszenie do udziału w pracach Zespołu Opiniującego  >>>
<<< Karta do głosowania >>>