To historyczny moment dla Gostynia (gm. Świerzno). W miejscowości pojawili się bowiem przedstawiciele firmy PRD i rozpoczęli prace rozbiórkowe zdewastowanych chodników. Wszystko w związku z rozpoczęciem przebudowy pierwszego etapu tzw. przejścia przez Gostyń, inwestycji wyczekiwanej i obiecywanej od lat.

Przebudowa obejmuje pierwszy etap, tzw. przejście przez Gostyń. Zmodernizowany zostanie blisko 700 metrowy odcinek drogi. W wyniku prac zostaną poszerzone krawężniki oraz sama nawierzchnia. Wybrany wykonawca będzie musiał wybudować kanalizację deszczową z wpustami drogowymi oraz wykonać sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach i zainstalować znaki pionowe.

Całe zadanie ma kosztować 3,2 mln złotych. Inwestycja uzyskała 1,3 mln złotych dofinansowania zewnętrznego. Jak podkreślano w trakcie sesji, po zakończeniu realizacji pierwszego etapu, Powiat Kamieński będzie aplikował o środki na kolejny.