1 lipca 2020 roku rusza nabór wniosków do rządowego programu „Moja Woda”. W ramach projektu można otrzymać dofinansowanie inwestycji pozwalającej na zatrzymanie wody opadowej i roztopowej. Wyjaśniamy, jak zdobyć dofinansowanie wysokości 5 tys. zł.

Program „Moja Woda”, znany również jako oczko wodne plus, ma rozpowszechnić przydomowe instalacje pozwalające na zatrzymanie wody opadowej i roztopowej. Szczegóły na temat programu „Moja Woda” przekazał minister klimatu Michał Kurtyka podczas Szczytu Klimatycznego Togetair w Warszawie. Nabór wniosków rozpoczyna się już w środę 1 lipca. Maksymalne dofinansowanie, jakie można otrzymać w programie to 5 tys. zł.

Program zakłada budowę 20 tys. przydomowych zbiorników retencyjnych. Zbierana deszczówka ma służyć do podlewania ogródków, co pozwoli na odciążenie sieci wodociągowej. Wnioski o dofinansowanie można składać w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł, przy czym nie więcej niż 80% kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże pieniądze do szesnastu wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które są bliżej beneficjentów. Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości. Otrzymane pieniądze będzie można przeznaczyć na przewody odprowadzające wody opadowe (zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej), zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne, instalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Dotację można otrzymać do 30 czerwca 2024 roku, natomiast wydatkowanie finansowania przewidziano do końca 2024 roku.