TEATR TU – RADOŚĆ TWORZENIA to zajęcia edukacyjno-artystyczne w ramach alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, która chce się twórczo rozwijać i dobrze bawić. Zajęcia będą odbywać się w Filiach Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Troszynie oraz Dargobądzu w każdy wtorek. W trakcie zajęć  uczestnicy będą pracować z takimi tematami jak: improwizacje, praca z ciałem, praca z tekstem, z dykcją, rekwizyty, kostiumy, scenografia. Innowacyjność tych działań będzie polegała na wykorzystywaniu w  artystycznej pracy elementów sztuki eurytmicznej – sztuki ruchu scenicznego. W czasie zajęć dzieci i młodzież będą kreować własne inicjatywy, podejmować wyzwania do nabywania nowych umiejętności i pasji. Dzięki przyjaznej atmosferze uczestnicy będą mogli nauczyć się przełamywać strach w kontaktach interpersonalnych, radzić sobie ze stresem, z napięciami i nabywać poczucie pewności siebie. Chcemy stworzyć pełne radosnej aktywności miejsce na twórcze wyrażanie siebie i zabawę teatrem.

Harmonogram: Troszyn- w każdy wtorek 14:30-16:30, Dargobądz- w każdy wtorek 17:00-19:00

Zajęcia są bezpłatne. Zapisy u koordynatorów Filii od wtorku do piątku w godzinach 15:00-19:00.Troszyn, tel. 790 206 514, Dargobądz, tel. 607 751 555