Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wolinie to jedna z wielu inwestycji, na którą administracji burmistrz Ewy Grzybowskiej udało się zdobyć dofinansowanie. Mowa o dotacji w kwocie ponad 1,6 miliona złotych, która pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Przetarg na wykonanie zadania wygrało konsorcjum firm z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej z Kamienia Pomorskiego na czele. Inwestycja warta jest w sumie ponad 2 mln zł i zakończy się 30 listopada 2021 roku.

Dziś, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wolinie miało miejsce podpisanie umowy burmistrz Wolina z przedstawicielem konsorcjum, Panem Adrianem Guranowskim.

Konsorcjum składa się z firm: PGK, EMER Pomorze oraz MXL4, a zakres zadania obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji, wykonanie prac przygotowawczych i pomocniczych, zagospodarowanie terenu budowy, doprowadzenia niezbędnych mediów oraz wykonanie robót budowlanych.