Rusza inwestycja za blisko 5 mln zł! Jest umowa z wykonawcą parku. Zadanie zrealizuje lokalna i ceniona firma RSK Sławomir Zinow, z którą we wtorek w wolińskim magistracie podpisano umowę.

– To Kolejna potężna inwestycja w naszej gminie. Powstanie piękna i uporządkowana zieleń, ścieżki wraz z ławkami oraz nowoczesnym oświetleniem i strefy relaksu. Trzeba dodać, że poza wymienionym zakresem powstanie również wieża widokowa, posąg Trygława, a latami niszczejący amfiteatr doczeka się prawdziwej rewitalizacji – informuje Burmistrz Ewa Grzybowska.

Rewitalizacja wolińskiego parku jest możliwa dzięki wywalczonej dotacji. Blisko 4 miliony pochodzą z dofinansowania pochodzącego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.