Dziś mija termin na złożenie do urzędu skarbowego PIT-28 za 2019 r. Po raz pierwszy był on tak długi. W poprzednich latach PIT-28 trzeba było złożyć do końca stycznia, począwszy od tego roku termin upływa z końcem lutego, ale ze względu na to, że 29 lutego wypadł w sobotę, to wyjątkowo czas na przesłanie zeznania jest jeszcze dzisiaj.

Zeznanie to, na formularzu PIT-28, powinno być złożone do ostatniego dnia lutego, ale w tym roku wypadł on w sobotę, więc ryczałtowcy mają na to czas do 2 marca. MF zachęca do skorzystania z usługi Twój e-PIT, dzięki której podatnicy mogą znaleźć swoje rozliczeniaprzygotowane przez skarbówkę. Zeznania PIT-28 są tam dostępne jedynie dla osób, które w ubiegłym roku uzyskały przychody m.in. z najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, lub ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych. Nie rozliczą się w ten sposób przedsiębiorcy, których działalność jest opodatkowana tym ryczałtem.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych stosuje ponad 1,2 mln podatników. Tylko nielicznym z nich skarbówka wypełniła zeznanie za 2019 r. w ramach usługi Twój e-PIT. To ci, którzy w zeszłym roku uzyskali przychody m.in. z umów najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, a także ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.