Po raz kolejny w Gminie Wolin rozpoczyna się kampania „Mój PIT rozliczam w Gminie Wolin”. – Jeżeli jesteś zameldowany/a poza Gminą Wolin a mieszkasz na jej terenie, to właśnie tutaj rozlicz swój PIT – przekonuje Burmistrz Wolina.

Twój podatek to szansa na:
➡ nowe inwestycje 🏗
➡ drogi 🚗
➡ kanalizację 🚿
➡ wodociągi 💧

Wystarczy złożyć w urzędzie skarbowym druk ZAP-3 – zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem.

Możesz to zrobić poprzez:
➡ wypełnienie formularza pobranego ze strony
https://www.podatki.gov.pl/media/1192/zap-3-04.pdf
i przesłanie go na adres:
Urząd Skarbowy w Kamieniu Pomorskim
ul. Mieszka I 5B
72-400 Kamień Pomorski
➡ złożenie osobiście w urzędzie skarbowym po wcześniejszym umówieniu wizyty:
https://wizyta.podatki.gov.pl/index.php?idUrzad=3201
➡ złożenie z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego za pomocą systemu e-Deklaracje https://www.podatki.gov.pl/abc-podatkow/e-deklaracje-rejestracja/#ZAP-3

Pamiętaj, że każdy z nas może też pomóc  potrzebującym Mieszkańcom i Instytucjom naszej Gminy przekazując 1% podatku na wybrany cel. Osoby i instytucje zainteresowane wpisem na listę tworzoną w ramach kampanii proszone są o przesłanie informacji na adres e-mail: promocja@gminawolin.pl z tytułem: Mój PIT rozliczam w Gminie Wolin – 1%