Rada Miejska w Międzyzdrojach w trakcie dzisiejszej (6.03) sesji Rady Miejskiej zdecydowała o zabezpieczeniu środków na rozbudowę przedszkola. Docelowo powstaną dwa oddziały żłobkowe.

Już wcześniej sygnalizowaliśmy o planowanej rozbudowanie obecnego budynku przedszkola w Międzyzdrojach. W dniu dzisiejszym, tj. 6 marca br. na Sesji Rady Miejskiej, zostały zabezpieczone środki na inwestycję, rozbudowa przedszkola o  dwa oddziały żłobkowe w wysokości 1.200.000,00 zł. Jeszcze w marcu br. będzie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy robót. Pozyskane dwa pomieszczenia będą do dyspozycji żłobka i docelowo pomieszczą 40 wychowanków. Obecna sala żłobkowa zostanie natomiast przeznaczona na salę dla przedszkolaków – mówi Burmistrz Mateusz Bobek