Podniosły charakter uroczystości w UTW w Golczewie nadały  hymny: Gaudeamus Igitur oraz Gaude Mater Polonia.

 Na nadchodzący rok były  życzenia formie listu od  Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego – Olgierda Geblewicza a  także Starosty Kamieńskiego – Józefa Malca. Osobiście życzenia przekazali  przybyli goście m.in. – Maciej Zieliński – Burmistrz Golczewa, Grzegorz Chłopek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Golczewie, Lilia Ławicka Wójt Gminy Przybiernów, Małgorzata Wójcik – Sekretarz Gminy Golczewa, Jerzy Dębski – Przewodniczący Rady ds. Seniorów przy Urzędzie Marszałkowskim  Województwa Zachodniopomorskiego, Ks. Robert Dąbrowski Wikariusz z Parafii Golczewa, Delegacje z zaprzyjaźnionych UTW z Regionu: ze Szczecina – Elżbieta Kędzierska – Kawa, Ewa Tlołka i Krystyna Obłaska, z Nowogardu – Bożena Dworak, Kazimiera Fecak, Marian Jeż i Franciszek Karolewski, z Międzyzdrojów Jerzy Neukampf  – Prezes, oraz Bartłomiej Nowak, z Trzebiatowa – Danuta Szarecka, Małgorzata Krawczyk, Barbara Borowa, z Gryfic reprezentacja z Prezes Barbarą Biłyj, z Barlinka Maria Mitek – Prezes oraz Casimir Borowski, Stefan Sitkowski – Przewodniczący Rady Pożytku Publicznego w Golczewie, Konstanty Kmuk – Przewodniczący Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Terenowe w Golczewie, Ireneusz Krzyżanowski – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Golczewskiej,  Ewa Gryta – Kierownik oraz Teresa Dąbek z Miejsko – Gminnej Biblioteki w Golczewie. Dyrektora GOKiS w Golczewie reprezentowała Agnieszka Szwajkowska, z Kamienia Pomorskiego – Grażyna Stodulska wraz z małżonkiem – uczestniczka pleneru malarskiego w Dziwnówku. 

Natomiast dr  Małgorzata Moś z US w Szczecinie,  wygłosiła niezwykle interesujący wykład  połączony z warsztatami pt. Co ludzie powiedzą…. o sztuce porozumiewania się we współczesnym świecie”.

 Program uroczystości wzbogacił  występ zespołu artystycznego barlineckiego UTW  pt.” Taniec lekiem na życie”- instruktor taneczny – Magdalena  Zynda – Lis oraz instruktor muzyczny – Roman Lackowski . 

W innym klimacie mogliśmy podziwiać  Zespół Śpiewaczy „Maliny”z UTW w Golczewie, przy akompaniamencie akordeonu Andrzeja Koniecznego – instruktora.  Oba zespoły poderwały zgromadzonych do wspólnego tańca i śpiewu. W  uroczystości wzięli udział także wykładowcy:  dr n. med. Ireneusz Mazurski, który zadeklarował w bieżącym roku w formie wolontariatu wykłady z dziedziny medycyny.  Jan Michał Szewczyk  ze Szczecina, artysta malarz, plastyk, wykładowca kursu rysunku i malarstwa, kurator plenerów malarskich z Letniej Szkoły Seniora w Dziwnówku.

Andrzej Konieczny  – z Nowogardu, instruktor Zespołu śpiewaczego „Maliny”.

Grażyna Kwiecień – instruktor gimnastyki usprawniającej , Pilates, Zumba.

Ola Choroszko – Klusek – prowadząca  warsztaty z psychodietetyki.

W programie   wręczono 41 legitymacji członkom  zwyczajnym i wspierającym z Gminy Golczewa i Przybiernowa. Immatrykulacji dokonała dr Małgorzata Moś z US w Szczecinie. 

 Ważnym punktem było wręczenie Dyplomów  – Członka Honorowego Stowarzyszenia UTW w Golczewie –  dla Macieja Zielińskiego – Burmistrza Golczewa i Lilii Ławickiej –Wójta z Gminy Przybiernów  za wspieranie, rozwój i działalność Członków UTW z Gminy Golczewa i Przybiernowa, dla dr Małgorzaty Moś – wykładowcy i opiekuna merytorycznego, koordynatora działań w UTW w Golczewie  z Uniwersytetu Szczecińskiego za objęty od 2011 roku patronat, konsultacje, organizowanie konferencji poświęconych aktywizacji i poprawie jakości życia osób starszych w środowisku lokalnym i regionie, bezinteresowną pomoc w rozwoju i działalności UTW w Golczewie, oraz za uświadomienie nam wszystkim, że życie dodane do lat jest sumą radości, energii i optymizmu. 

W roku 2019/2020 proponujemy następujące formy aktywności: – Gimnastykę,  Plates , Zumba, zajęcia w zespole śpiewaczym „Maliny”, kurs poradnictwa konsumenta, kurs rysunku i malarstwa, warsztaty informatyczne, warsztaty  z psychodietetyki, warsztaty taneczne Drumso’wanie, warsztaty teatralno – muzyczne, Hand Made, wędrówki piesze.

Zaplanowaliśmy  także udział w senioraliach, spartakiadach, warsztatach muzycznych oraz  udział w spektaklach w Operze, Filharmonii i Teatrze w Szczecinie. Przed nami także premiera spektaklu pt. „Senior Klawy- Senior Żwawy”, to śpiewogra satyryczna w reżyserii Wiesława Łągiewki – Aktora Teatru Polskiego w Szczecinie oraz II reżysera i autorki scenariusza Elżbiety Kisielińskiej – Baranowskiej z Przybiernowa z udziałem słuchaczy UTW  z Golczewa i Przybiernowa. Efekty wspólnego działania zaprezentujemy w dniu 21.11.br w Gminnym Centrum Kultury w Przybiernowie, w Golczewie w styczniu 2020r- serdecznie zapraszamy !!!

Współpracujemy  z wieloma Uniwersytetami  Trzeciego Wieku z Województwa Zachodniopomorskiego, lubimy się, wspieramy w naszych działaniach, organizujemy wspólne wycieczki, konferencje, rozmawiamy jak polepszyć życie seniora, zwłaszcza w małej gminie jaką jest  gmina Golczewo. Takim miejscem i czasem jest Letnia Szkoła Seniora w Dziwnówku, tu przez siedem dni nawiązujemy współpracę, wymieniamy doświadczenia, jesteśmy współorganizatorami pobytu, wiemy jak najlepiej chcemy spędzić siedmiodniowy  pobyt. W 2020 roku w dniach 23- 30. 08.ponowne spotkanie w VI Letniej Szkole Seniora w Dziwnówku. Nie zamykamy się na działalność, wiemy, że siła jest w grupie, dlatego współpraca z 17 UTW z Regionu pozwala podejmować ciekawe inicjatywy,  w której bierze coraz więcej chętnych. Cenimy nawiązaną współpracę z Wyższymi Uczelniami z US, ZUT, WSH TWP w Szczecinie jest to korzystna i ciekawa forma aktywności, nauki i odpoczynku dlatego liczymy w dalszym ciągu na kontynuację działań w ramach nawiązanej współpracy w 2020 roku. 

Każda inauguracja jest szczególnym wydarzeniem, jak co roku zadajemy pytanie – jaki będzie kolejny rok, co przed nami?  Nasze plany, marzenia realizujemy dzięki środkom pochodzącym ze składek członkowskich i od lokalnych sponsorów, głównie Pana Wiesława Żelka, Ludwika i Bartosza  Sadłocha, a także pozyskanym środkom w konkursach z Urzędu Marszałkowskiego, w ramach którego obecnie realizujemy projekt pt. „Uniwersytecki Klub Seniora w Kawiarence atrakcji” i drugi w ramach „Mikrodotacje”  –„ Kawiarenka międzypokoleniowa”, jesteśmy także uczestnikami zadania publicznego pt. „Aktywny Senior” z programu ASOS we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Inicjatyw Edukacyjno Społecznych ze Szczecina.

Liczymy jak co roku na dobrą współpracę  z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Golczewie i Przybiernowie  z pracownikami Urzędu Miejskiego i Biblioteki w Golczewie. 

Podczas uroczystości można było oglądać kolekcję 39 prac pt. „Portret natury” z V Letniej Szkoły Seniora z Dziwnówka  (kuratorzy: art. Jan Michał Szewczyk i org. Janina Kołodzińska) oraz dekoracyjne wazony z betonu przygotowane przez Mariannę Michalak i Helenę Włodarczyk z UTW w Golczewie.

Na rozpoczynający się IX rok działalności w UTW w Golczewie życzenia: aby praca w nowym roku przyniosła nam wszystkim satysfakcję, wiele pomyślnych dni, radość i dobre  samopoczucie oraz zdrowie i abyśmy spotkali się na zakończenie działalności w dniu 06 czerwca 2020 roku. 

I niech nam towarzyszą  słowa Wojciecha Młynarskiego: „ Róbmy swoje. Pewne jest to jedno, że róbmy swoje. Póki jeszcze ciut się chce, skromniutko, ot na własną miarkę.  Zmajstrujmy coś choćby arkę. Tatusiu: róbmy swoje! Róbmy swoje. Może to coś da – kto wie? W myśleniu sens w działaniu racja. Próbujmy więc, a nóż Fundacja – wystrzeli? Róbmy swoje! Róbmy swoje. Może to coś da kto wie?  ( … )

Dyskusja przy kawie  przebiegała w miłej atmosferze dzięki słodkościom z cukierni – piekarni – Pana Wiesława Żelka z Kamienia Pomorskiego – serdecznie dziękujemy! Nie zabrakło  wyrazów wdzięczności w postaci podarowanych miodów z pasieki Państwa E. Z. Król i Z. Kołodzińskiego.

Opracowanie   – Janina Kołodzińska – Prezes UTW w Golczewie,
foto – Franciszek Karolewski.