Od 1 do 26 lutego 2021 roku będzie można złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Wnioski składać będą rodzice, których dzieci nie uczęszczały do przedszkola/oddziału przedszkolnego lub jeżeli rodzic chciałby zmienić przedszkole, do którego uczęszcza dziecko.

Rodzice, których dzieci uczęszczają do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego i chcą, aby dzieci w dalszym ciągu tam uczęszczały, do 1 lutego 2021 roku składają w tej placówce deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego.

Od 1 marca 2021r. do 6 kwietnia 2021r. w szkole podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko mające w roku szkolnym 2021/2022 rozpocząć naukę w kl. I, należy złożyć wniosek (na druku ustalonym przez szkołę) o przyjęcie dziecka do tej szkoły.

Zarządzeniem nr 10/2021 z dnia 19 stycznia 2021 r. Burmistrz Kamienia Pomorskiego ustalił harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Kamień Pomorski – na rok szkolny 2021/2022.

Harmonogramy czynności w postępowaniach rekrutacyjnych, wzór wniosku o przyjęcie dziecka  do przedszkola/oddziału przedszkolnego oraz kryteria przyjęć do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych i kl. I szkół podstawowych można pobrać ze stron internetowych lub osobiście  w poszczególnych placówkach.

Pliki do pobrania:

Do przedszkola / oddziału przedszkolnego:

  1. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola / oddziału przedszkolnego,
  2. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego,
  3. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
  4. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Do klasy I szkoły podstawowej:

  1. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do kl. I szkoły podstawowej,
  2. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych,
  3. Kryteria, wraz z liczbą punktów i dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu uzupełniającym do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę Kamień Pomorski.