Od jutra, 7 listopada, inaczej będą wyglądały kontrole drogowe. Kierowcy mają nowe obowiązki, a policjanci nowe uprawnienia. Nowe obowiązki i uprawnienia kierowców aut oraz kontrolujących zawarto w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli ruchu drogowego.

Projekt rozporządzenia rozszerza katalog możliwości wpuszczenia kierowcy kontrolowanego pojazdu do radiowozu. Policjant będzie mógł to zrobić np. kiedy kierowca będzie chciał zapłacić kartą za mandat. Policjanci mogli to robić wcześniej, ale teraz zostało to uregulowane.

Co jeszcze się zmieni? W sytuacji przeprowadzania tzw. szybkich testów trzeźwości, np. w czasie akcji „Trzeźwy poranek” policjant w mundurze nie będzie musiał legitymować się każdemu kierowcyKontrolujący będą mogli też zatrzymywać swoje radiowozy oznakowane i nieoznakowane niemal w każdym miejscu, oczywiście jeżeli nie zagraża to bezpieczeństwu. To np. przystanki autobusowe, miejsca wyłączone z ruchu.

Co ważne, kierowcy będą musieli zawsze stosować się do poleceń policjantów. Prowadzący nie będzie mógł opuścić samochodu bez wyraźnego polecenia funkcjonariusza, ręce trzeba będzie trzymać widoczne na kierownicy. W innym przypadku może to się zakończyć mandatem karnym.

Policjant, a także inspektor Inspekcji Transportu Drogowego, funkcjonariusz Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej oraz Służby Celno-Skarbowej, podczas kontroli drogowej, będzie mógł sprawdzić stan licznika zarówno zatrzymanego do kontroli pojazdu, jak i pojazdu przewożonego np. na lawecie. Ten przepis wejdzie jednak w życie dopiero od 1 stycznia.