Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim realizuje w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” projekt pn. ,,Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek’’, Szansa- Rozwój- Niezależność konkurs nr 1/2018.
31 marca 2020 roku zakończyliśmy I okres realizacji projektu. Kolejny okres realizujemy na podstawie Aneksu nr 1 z dnia 08.05.2020 roku do Umowy nr ZZO/000159/16/D z dnia 24 maja 2019 roku o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o realizacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Projekt jest realizowany w terminie od 01.01.2019 r. do 31.03.2022 r., w trzech okresach:
I okres finansowania projektu – 01.01.2019 – 31.03.2020 – zakończony
II okres finansowania – 01.04.2020 – 31.03.2021 – w trakcie realizacji
III okres finansowania – 01.04.2021 – 31.03.2022

Projekt skierowany jest do podopiecznych PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim z trzech placówek: Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego, Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego, Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

Udzielane formy wsparcia to: rehabilitacja ruchowa, w tym wspomaganie wg. terapii NDT bobath, masaże, treningi wydolnościowo-krążeniowe, integracja sensoryczna, terapia psychologiczna, logopedyczna, behawioralna, zajęcia EEG biofeedback, muzykoterapii, hipoterapii.

Pomimo trudności związanych ze stanem epidemii COVID-19 realizujemy działania w placówce z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wytycznych MZ i GIS. Prowadzimy również zajęcia z Hipoterapii poza placówką PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Benicach.

Koordynator projektu
Warzych Edyta