12 osób zakażonych z terenu Powiatu Kamieńskiego – to bilans płynący z dzisiejszego raportu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. W samym województwie odnotowano rekordowy wzrost zakażeń który dotknął łącznie 668 osób.

Ze względu na prowadzone dochodzenia epidemiologiczne liczby osób w poszczególnych powiatach mogą się zmieniać ze względu na występujące ogniska czy weryfikację adresu zamieszkania. W powiecie kamieński zarażonych zostało 12 osób – 1 młoda kobieta, 2 kobiety w średnim wieku, 3 starsze kobiety, 3 mężczyzn w średnim wieku, 3 starszych mężczyzn.