100 złotych więcej diety będą od teraz otrzymywać świerznowscy radni. Wszystko za sprawą inicjatora radnego Jana Szymczyka, który zaproponował miesięczną podwyżkę uposażenia. Wzrost nie obejmie jedynie przewodniczącego Rady Gminy.

Do tej pory szeregowy radny w Świerznie otrzymywał 650 złotych diety. Dla przewodniczącego komisji stałej oraz wiceprzewodniczącego Rady przewidziano 700 złotych diety. Najwięcej otrzymywał przewodniczący Rady Gminy. Jego dieta wynosiła 1340 złotych. Po poniedziałkowych zmianach, tylko ta pozycja nie ulegał zmianie. Pozostali radni zafundowali sobie po 100 złotych podwyżki.

Za przyjęciem uchwały, której inicjatorem był radny Jan Szymczyk głosowało 13 radnych. Od głosu wstrzymał się przewodniczący Sebastian Ligenza.