Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim, w trakcie najbliższej sesji podejmie decyzję o wprowadzeniu dofinansowania oraz przeznaczenia własnych środków na rozpoczęcie prac związanych z budową, rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej przy ulicach Dworcowej, Jedności Narodowej oraz Zdrojowej w Kamieniu Pomorskim. 

Zgodnie z harmonogramem prac, modernizację rozłożono na okres 2 lat. Całość prac ma zakończyć się najpóźniej we wrześniu 2021 roku. Inwestycja znalazła się wśród 69 pozycji, które trafiły na listę Wojewody Zachodnioporskiego. Gminie udało się uzyskać 60% środków, tj. 2,7 mln złotych przy wkładzie własnym 1,8 mln.