Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim, podczas przyszłotygodniowej sesji zdecyduje o wysokości opłat zaproponowanych za korzystanie z urządzeń i obiektów zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim.

Według zaproponowanej uchwały, korzystanie z obiektów może odbywać się nieodpłatnie na potrzeby zajęć szkolnych dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę, zajęć treningowych klubów sportowych mających swą siedzibę na terenie gminy, zawodów sportowych dzieci i młodzieży z terenu gminy, nieodpłatnych kursów i szkoleń organizowanych przez jednostki organizacyjne gminy, imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych organizowanych przez jednostki gminne.