12 radnych głosowało „za”, natomiast cztery osoby wstrzymały się od głosu w sprawie uchwały ustalającej nowe stawki diet radnych powiatowych. Zgodnie z uchwałą przewodniczącemu będzie przysługiwać blisko 1700 złotych diety, a szeregowemu radnemu 895 zł. 

Diety będą wypłacane radnym w formie ryczałtu. Za nieobecność na sesji każdy z samorządowców będzie musiał się liczyć z 30% diety, za nieobecność na posiedzeniu komisji 20% obniżka, a członek zarządu za nieobecność na posiedzeniu Zarządu Powiatu będzie miał potrącone 10% uposażenia.

Wysokość diet radnych:
Przewodniczący Rady Powiatu – 1699 zł
Członek Zarządu Powiatu – 1699 zł
Wiceprzewodniczący Rady – 1073 zł
Przewodniczący Komisji Stałych – 1073 zł
Radny – 895 zł