Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim przyjęła rozkłady otwarcia aptek na terenie powiatu. Urzędnicy jednocześnie informują, że wszelkie uwagi o niedopełnianiu przez apteki dyżurów zgodnie z harmonogramem proszę należy zgłaszać do Starostwa. 

Osobą odpowiedzialną za skargi w tej kwestii jest Milena Schramm – tel. 91 38 23 918 lub na mschramm@powiatkamienski.pl