Na najbliższej sesji radni podejmą decyzję w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę. Zgodnie z projektem uchwały zaplanowano, że stawki zostaną ustanowione na ubiegłorocznym poziomie we wszystkich wymienionych przypadkach.

Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych to zadanie własne powiatu. Pojazd jest usuwany na koszt właściciela w określonych przypadkach. Gdy zostanie zaparkowany w miejscu zabronionym i zagraża bezpieczeństwu lub gdy kierowca nie okaże obowiązkowego dokumentu ubezpieczenia pojazdu. Odholowanie grozi za parkowanie na miejscu wyznaczonym dla osoby niepełnosprawnej przez wszystkich nie mających do tego uprawnienia. Ponadto pojazd może być usunięty na koszt właściciela, gdy pojazdem tym kieruje osoba nietrzeźwa lub nie posiadająca przy sobie prawa jazdy.