15 radnych (jedna osoba wstrzymała się od głosu, jedna była przeciw) było za uczczeniem pamięci stulecia urodzin polskiego Papieża Karola Wojtyły. Jan Paweł II urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. W tym roku będzie obchodzona setna rocznica urodzin Papieża Polaka, który w 2014 roku został kanonizowany i ogłoszony świętym Kościoła Katolickiego. 

Zbliżająca się w 2020 roku setna rocznica urodzin św. Papieża Jana Pawła II motywuje nas do uczczenia tego wydarzenia nadto mocniej poprzez fakt, że Jan Paweł II był honorowym obywatelem Kamienia Pomorskiego. Ten Wielki Polak, autorytet nasz największy w 1000 – letniej historii naszego narodu, pozostaje wciąż naszym życiowym przewodnikiem a jego nauka naszą mądrością. Chcemy jako radni Powiatu Kamieńskiego to wydarzenie niniejszą uchwałą uhonorować zapewniając w niej o naszej wdzięczności za jego naukę, dając jednocześnie naszą gwarancję o przekazaniu całego dziedzictwa tej nauki kolejnemu pokoleniu Polaków, w tym przede wszystkim dla młodzieży naszej społeczności lokalnej – czytamy w uzasadnieniu podjętej przez Radę Powiatu uchwale.

W tej uchwale przede wszystkim chodzi o uczczenie samej osoby. Chodzi o dług wdzięczności za naukę Papieża. Nie chodzi o jakieś wielkie czyny czy pracę nas jako radnych tylko o to, żeby swoją postawą być świadkiem tego nauczania, tych lekcji które otrzymaliśmy od Papieża – zaznaczył radny Jerzy Adamiak z klubu Prawa i Sprawiedliwości.