Edukacja Seksualna, profilaktyka ciąż wśród nieletnich, LGBT, homofobia czy gender to tylko kilka z tematów przed którymi chcą chronić dzieci uczęszczające do szkół podległych powiatowi radni Prawa i Sprawidliwości. W trakcie najbliższej sesji, Rada Powiatu zdecyduje czy zobowiązać Zarząd Powiatu do podjęcia działań informacyjnych o konstytucyjnych prawach rodziców dzieci i możliwości wyrażania lub niewyrażania zgody wydarzenia nawiązujące do wymienionych przez radnych zagadnień, które pojawiałyby się w szkołach, spotkaniach, projekcjach filmów czy wyjściach pozaszkolnych.

Przedmiotowa uchwała wniesiona przez czterech radnych PiS ma nakreślić kierunek działania Zarządu Powiatu, który zostałby zobowiązany do podjęcia działań wobec dyrektorów wszystkich szkół i placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat do udzielenia wszystkim rodzicom małoletnich dzieci uczęszczających do takich szkół o konstytucyjnym prawie rodziców do wychowania dzieci zgodnie z prawami rodziców.

W szczególności chodzi zaś o wyrażanie lub niewyrażanie każdorazowej, odrębnej i pisemnej zgody na uczestnictwo dziecka w zajęciach , lekcjach , warsztatach , spotkaniach, projekcjach filmów, wyjściach pozaszkolnych do teatru, kina, biblioteki czy na wydarzenia sportowe oraz wszystkich innych wydarzeniach organizowanych poza szkołą, których program w całości lub częściowo nawiązuje do szeregu wymienionych przez grupę radnych zagadnień.

O jakie konkretnie zagadnienia chodzi? Edukację seksualną, profilaktykę ciąż wśród nieletnich i chorób przenoszonych drogą płciową (np. HIV, AIDS), równość, tolerancję, różnorodność, przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu, przeciwdziałanie przemocy, LGBT, homofobii, tożsamości płciowej, gender.

Zgoda miałaby być wyrażana po przedstawieniu programu i treści tych działań oraz informacji na temat prowadzącego je podmiotu. Pod projektem uchwały podpisali się radni Jerzy Adamiak, Jarosław Pawluś, Zbigniew Kulesza oraz Piotr Rudnik.