Bez dyskusji, możliwości wypowiedzenia się pracowników magistratu czy Burmistrza, radni zdecydowali się o odesłaniu projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski dla terenów w obrębie ewidencyjnym Płastkowo, Śniatowo, Giżkowo, Skarchowo, Buszęcin, Jarzysław, Jarszewo, Rzewnowo, Miłachowo. 

Wszyscy Mieszkańcy, którzy czekają na uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Płastkowa, Śniatowa, Giżkowa, Skarchowa, Buszęcina, Jarzysławia, Jarszewa, Rzewnowa i Miłachowa będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Na wniosek radnych z klubu Ziemia Kamieńska, projekt bez możliwości dyskusji odesłano do Burmistrza.

Chodzi o ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art 14 ust. 5. który mówi, że przed podjęciem uchwały Burmistrz wykonuje analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań ustaleniami studium. Przygotowuje materiały geodezyjne do opracowania planu oraz ustala niezbędny zakres prac planistycznych. Na komisji oświaty zapytałam o analizę zasadności do przystąpienia do planu. Pani inspektor Judyta Jakubowska dała mi ksero takiej analizy, drążyłam ten temat i brakuje nam i klubowi Ziemi Kamieńskiej pełnego zakresu prac planistycznych. Nie mamy temat – przekonywała radna Muńdziakiewicz.

Za odesłaniem głosowało 12 radnych (Piotr Beczak, Jadwiga Cuber, Jacek Golusda, Bogdan Klamborowski, Monika Kosińska, Anna Kowalska, Barbara Majcher, Bożena Muńdziakiewicz, Bogusław Rużewicz, Jacek Socha, Mateusz Stodulski, Kazimiera Szymańska). Przeciwny był jedynie radny Michał Moskiewicz. Kiedy znów trafi pod obrady? Tego póki co nie wiadomo.