Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim zdecydowała o zmianie sposobu naliczania opłat i nowych stawkach za odpady zbierane w sposób segregowany oraz niesegregowany. Wniosek Burmistrza zatwierdzony decyzją radnych, ma odmienić sytuacje w gospodarce śmieciowej oraz uszczelnić system wobec osób nieuczciwych. Wszystko w związku z nowymi przepisami, które nakładają na samorządy surowe kary za niespełnianie wskaźników segregacji. 

Ta podwyżka wynika z kilku czynników. M.in z tego, że gospodarowanie odpadami na części nieruchomości jest deklarowane w sposób nieodpowiadający rzeczywistości. Zdarza się np. że niektórzy zaniżają liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość. To problem ogólnie społeczny, związany z przepisami które wejdą w życie w 2021 roku. Od tego czasu gospodarka odpadami będzie wymagała od nas bardzo dużej świadomości dotyczącej segregacji. Nierealizowanie zadań związanych z nią sprawi, że będziemy musieli płacić potężne kary. Kolejnym problemem jest zaśmiecanie terenów zielonych, lasów czy nawet terenów okalających śmietniki czy dzwony. Przybrało to charakter składowisk – przekonywał Burmistrz Stanisław Kuryłło.

W 2018 roku w gminie Kamień Pomorski osiągnięto poziom recyklingu wynoszący 37,11%. Już od przyszłego roku ten poziom musi dojść do 50%. Kolejny problem to nieuczciwość niektórych Mieszkańców. Według danych gminy zebranych z ewidencji ludności, w gminie zamieszkują obecnie 13653 osoby. Co ciekawe, według deklaracji śmieciowych jako producentów odpadów zgłoszonych jest jedynie 11051 osób. Aż 89,47% mieszkańców deklaruje segregację. Rzeczywiście jest to jedynie 75,16% osób co wskazuje, że wielu mieszkańców deklarujących segregację w rzeczywistości nie segreguje odpadów lub poziom segregacji jest niewłaściwy.

Chcemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, chcemy pomóc w segregacji, chcemy aby nie było takich sytuacji jakie mają miejsce, w których znajduje się po kilkanaście składowisk. Zwracają się do nas sołtysi, przedstawiciele wspólnot z pytaniami co się dzieje. To że osób zamieszkanych w gminie Kamień Pomorski jest 14,5 tys., a deklaracji jest o wiele, wiele mniej – podkreślał Burmistrz.

Efekty są zatrważające. Na naszą redakcyjną skrzynkę nieustannie otrzymujemy zdjęcia, obrazujące próby podrzucania śmieci do nie swoich kontenerów, ustawiania ich tuż obok czy wywożenia do lasu. Śmieci zbierane w ten sposób przez PGK, są rozliczane jako zmieszane, gdyż spółka odbierająca odpady nie ma prawa ich sortować.

Nowy sposób naliczania opłat pozwoli na urealnienie ilość przebywających osób na terenie nieruchomości. Dowodem na to mają być odnotowane różnice w zużyciu wody przez gospodarstwa domowe w różnych okresach roku zobrazowane na podstawie trzech miejscowości.

Zgodnie z decyzją Rady, jeśli odpady będą zbierane w sposób selektywny, koszt od metra sześciennego zużytej wody wyniesie 6 złotych, natomiast jeżeli nie zdecydowalibyśmy się na segregację, narazilibyśmy się na opłatę w wysokości 18 złotych od metra sześciennego wody. Rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami właścicieli nieruchomości jednorodzinnych kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym.