Rada Miejska w Wolinie podjęła decyzję w sprawie utworzenia miejskiego żłobka. Jednostka ma ruszyć od 1 lutego 2021 roku. To efekt dofinansowania jakie samorząd otrzymał w ramach programu „Maluch+”

Nowoczesny oddział żłobkowy dla 44 dzieci znajdzie się zaadaptowanej części przedszkola. Dzięki temu najmłodsi mieszkańcy gminy i ich rodzice korzystać będą z nowoczesnych sal i sprzętu. Podstawowym celem Żłobka jest organizowanie i prowadzenie działalności opiekuńczej i wychowawczej, profilaktyczno-zdrowotnej, wspomagającej wyrównanie szans rozwoju dzieci w wieku od ukończenia 1. roku życia do 3 lat

Całkowity koszt zadania opiewa na 1,6 mln złotych, z czego wkład własny gminy to jedynie 520 tys. zł.