W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 – chorobę wywoływaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim apeluje aby ograniczyć BEZPOŚREDNIE załatwianie spraw w urzędzie. Zalecamy załatwianie spraw za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub drogą pocztową. Wszelkie pisma i korespondencje można będzie składać w skrzynce podawczej która znajduje się na zewnątrz budynku.

Osoby wymagające osobistego stawiennictwa będą wpuszczane na teren urzędu przy zachowaniu wymaganych środków ostrożności w postaci: dezynfekcji rąk, maseczki ochronnej lub przyłbicy, mierzenia temperatury. Sugerujemy jednak, żeby wszystkie sprawy nie wymagające bezpośredniego kontaktu  z naszymi pracownikami zrealizować elektroniczne bądź za pośrednictwem poczty.

Informacje w zakresie załatwianych spraw można uzyskać w godzinach pracy urzędu, telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną:

 • Dyrektor  – (91) 38 20 285 w. 13
 • Sekretariat – ( 91) 38 20 285 w. 12
 • Kierownik CAZ/ Krajowy Fundusz Szoleniowy (KFS) – (91) 38 20 285 w. 17, 693 422 279
 • Staże/ Projekty – (91) 38 20 285 w.30, 509 360 814
 • Dotacje – (91) 38 20 285 w. 26, 513 348 146
 • Doposażenie / wyposażenie stanowiska pracy – (91) 38 20 285 w. 26, 513 348 146
 • Doradztwo zawodowe/ bony na zasiedlenie – (91) 38 20 285 w. 25, 509 363 593
 • Szkolenia osób bezrobotnych/ bony szkoleniowe – (91) 38 20 285 w. 28, 509 363 593
 • Prace interwencyjne/Roboty publiczne/Prace społecznie – użyteczne – (91) 38 20 285 w. 29, 509 360 893
 • Pośrednictwo Pracy:  (91) 38 20 285 w. 22, 513 348 168, 513 348 169
 • Cudzoziemcy – (91) 38 20 285 w. 22 lub w.27, 513 348 168, 513 348 169, 513 348 156
 • Statystyka/ Informacja starosty – (91) 38 20 285 w. 32, 509 373 154
 • Kierownik referatu – Referat Ewidencji,  Informacji i Świadczeń: (91) 38 20 285 w. 14,
  509 368 587
 • Rejestracja – (91) 38 20 285 w. 19, 509 380 176
 • Naliczanie zasiłków – (91) 38 20 285 w. 18
 • Księgowość – (91) 38 20 285 w. 15, w. 11, 509 359 244,  509 375 272
 • Archiwista – (91) 38 20 285 w. 28
 • PUNKT OBSŁUGI w Wolinie – (91) 32 61 279, 509 380 633

Zachęcamy również do rejestrowania się  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim online na portalu http://praca.gov.pl
Warunkiem do zarejestrowania jest wykonanie pełnej rejestracji!
W przypadku trudności dotyczących rejestracji elektronicznej dopuszcza się rejestrację osób bezrobotnych w formie papierowej.
Karta rejestracyjna wraz z kompletem druków do rejestracji dostępna jest w wersji papierowej na parterze (w przedsionku) Powiatowego Urzędu Pracy w  Kamieniu Pomorskim ul. Topolowa 5 oraz korytarzu Punktu Obsługi Powiatowego Urzędu Pracy w Wolinie  ul. Kolejowa 1  (od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.30-15.30, w piątki w godzinach 7.00-15.00).
Wszystkie dokumenty należy  starannie wypełnić i czytelnie podpisać!
Informujemy, że w przypadku rejestracji w formie papierowej należy do karty dołączyć:

 • oryginały świadectw pracy,
 • oryginały dokumentów potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje oraz wszelkie uprawnienia

Niezbędne jest podanie aktualnego numeru telefonu lub adresu e-mail w celu kontaktu  w sprawie dokonania rejestracji.
Po wypełnieniu dokumenty można wysłać pocztą tradycyjną lub złożyć bezpośrednio  w urzędzie w specjalnie do tego celu przeznaczonych skrzynkach. Przed wysłaniem dokumentów prosimy o skontaktowanie się z pracownikiem urzędu:

 • w Kamieniu Pomorskim nr tel. 91 38 20 285 wew. 19 509 380 176
 • w Wolinie nr tel. 91 32 61 279, 509 380 633