Istotnym czynnikiem definiującym możliwość rozpoczęcia prac przy Tallboyu było otrzymanie od firmy wykonującej prace na zlecenie Urzędu Morskiego, certyfikatu czystości terenu w promieniu 200 metrów od bomby. Nurkowie Minerzy 12. Dywizjonu Trałowców musieli mieć pewność, że w pobliżu nie znajduje się żaden inny obiekt zawierający w sobie materiał wybuchowy. Procedura oczyszczania terenu zakończyła się na koniec sierpnia.

Okazało się, że nawet w niewielkiej odległości od Tallboya znajdowane były lotnicze miny morskie typu Mark oraz bomby głębinowe typu WBD, które zawierały w sobie po kilkaset kilogramów materiału wybuchowego. Łącznie z obszaru o promieniu 200 metrów od bomby wydobyto około 3 ton TNT.

Filmik przedstawia neutralizację tych obiektów metodą deflagracji, w wyniku której korpusy obiektów zostały rozszczelnione, a większa część materiału wybuchowego wypalona. Pozostałości zostały wysadzone metodą tradycyjną.