Starosta Kamieński rozstrzygnął nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału Budownictwa, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa w kamieńskim Starostwie. Po przeprowadzeniu wszelkich procedur, wymagania Józefa Malca spełnił związany od lat z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego Przemysław Szafrański.

Kandydat spełnił wymagania formalne, posiada preferowane wykształcenie wyższe o profilu budowlanym oraz kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w praktycznym stosowaniu przepisów ustawy – Prawo budowlane. Jego wiedza i doświadczenie dają gwarancję prawidłowego funkcjonowania wydziału – uzasadnił swój wybór Starosta Józef Malec.