Przedszkole prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oficjalnie otwarte! Placówka skazana już przez niektórych na niebyt posiada bardzo bogatą ofertę i jest realizowana przy wsparciu środków finansowych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. To nowe życie dla tego budynku, co do którego jeszcze w poprzedniej kadencji krążyły plany związane z ewentualną sprzedażą. 

Nie sztuką jest cokolwiek zlikwidować, sztuką jest utworzyć coś nowego. W budynku wymierającej szkoły udało nam się utworzyć z prawdziwego zdarzenia przedszkole publiczne, przy wsparciu TPD w Szczecinie oraz środków Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Dzięki temu nasze dzieci mogą korzystać z wychowania przedszkolnego w świetnych warunkach. Budynek szkoły dziś mieści również placówkę wsparcia dziennego, w której nasze dzieci mogą popołudniu odrabiać lekcje, rozwijać swoje umiejętności czy spędzać miło czas. Budynek szkoły to także biblioteka publiczna, siedziba koła gospodyń wiejskich ale za chwilę piękna i funkcjonalna świetlica wiejska z której będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy – mówi Wójt Radosław Drozdowicz.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci na swoje 75 – lecie na terenie województwa zachodniopomorskiego właśnie otwiera nowe przedszkole w Gostyniu. To projekt „Wczesny start do nauki – przedszkole w Gostyniu” z RPO oraz środków Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Dzięki temu 25 dzieci w budynku poszkolnym będzie mogło odbywać edukację przedszkolną. Program jest bogaty. Nie tylko jest edukacja przedszkolna, ale także zajęcia sensoryczne, rytmika, język angielski i ciepłe, smaczne obiady. 10 – godzinne przedszkole umożliwi rozpoczęcie rodzicom, którzy nie mieli możliwości znalezienia zajęcia dla pociech rozpoczęcie pracy zarobkowej. To niezmiernie ważne dla takiej małej społeczności – mówi przedstawiciel TPD.